Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-635-8
79
2017
český
elektronická
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB

Anotace

Tato skripta jsou zpracována s cílem strukturovat učební látku předmětu Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství, podněcovat studenta k samostatnému, průběžnému a soustavnému studiu a vést jej k osvojení žádoucích znalostí a kompetencí v oblasti výchovné a edukační činnosti v rámci ošetřovatelského procesu. Nedílnou součástí studijní opory je doporučená literatura, která je uvedena v závěru každé kapitoly. Cílem předmětu je uschopnit studenta k přípravě a realizaci edukačních programů nejen u hospitalizovaných klientů všech věkových kategorií, ale také v preventivní činnosti u široké veřejnosti.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství (soubor pdf, 185 KB)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

PhDr. Anna Krátká, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)