Podrobnosti o publikaci:

Vizuálne prvky značky a ich význam v procese brandingu
978-80-7454-681-5
300
2017
slovenský
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Predložená monografia je venovaná analýze značky a loga, ktoré sa v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie stávajú kľúčovými prvkami, vzájomne prepájajúcimi firmy, spoločnosti, ich produkty, či služby s cieľovou skupinou spotrebiteľov. Na tému značka (budovanie značky, strategické riadenie značky) síce existuje na našom, ako aj zahraničnom knižnom trhu množstvo kvalitných odborných publikácií, ktoré analyzujú túto oblasť z rôznych aspektov, ale iba v minimálnej miere sa venujú otázkam vizuálnych prvkov značiek a ich významu v procese brandingu. Cieľom tejto publikácie je vyplniť tento prázdny priestor a ponúknuť čitateľom komplexný prehľad zameraný na problematiku vizuálnej prezentácie značiek, analýzu výrazových a vyjadrovacích prostriedkov značky a možností ich funkčného využitia v rámci súčasnej marketingovej praxe.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Značka a logo (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

Mgr. Milan Banyár, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

 

Podobné publikace