Obálka knihy Rozvoj klíčových kompetencí studentů ve zdravotnické problematice

Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-776-8
99
2018
český
elektronicky
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB

Anotace

Publikace je cíleně určena studentům dvou profesí, které tvoří podstatné prvky multidisciplinárního týmu na půdě klinických pracovišť, učitele mateřských a základních škol při nemocnicích a zdravotnických zařízeních a všeobecné sestry. Tato publikace si klade za cíl pomoci studentům vytvořit strategie, aby studenti pochopili praxi na klinickém pracovišti jako reflexivní studijní prostředí.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Rozvoj klíčových kompetencí studentů ve zdravotnické problematice (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

Mgr. et Bc. Barbora Plisková (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

PhDr.Mgr. Petr Snopek, DiS. Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)