Obálka knihy Sborník řešených témat pro podporu matematické gramotnosti v rámci projektu IKAP

Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-913-7
140
2020
český
elektronicky
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB

Anotace

Matematická gramotnost a její posilování u žáků zlínského kraje byly jedním z hlavních témat projektu OPVVV Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (IKAP). V rámci klíčové aktivity zaměřené na matematickou gramotnost byly realizovány mimo jiné i vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky vyučující matematiku na 2. stupni základních škol a na středních školách s nematuritními obory. Tento sborník slučuje několik samostatných zpráv z odborného řešení vybraných témat, jejichž účelem bylo shrnout aktuální stav tématu, podat přehled o relevantních zdrojích a sloužit jako školící materiál pro zmíněné vzdělávací akce. Výběr zkoumaných tematických celků byl ovlivněn dříve zjištěným zájmem z řad učitelů (finanční matematika) a také hlavními cíli projektu, které zahrnovaly inovace výukového procesu s využitím moderních technologií (digitální matematické hry) a se zaměřením na propojení teoretické výuky s praxí a na slovní úlohy typu Pisa testů (matematizace reálných situací, Průvodce matematickým modelováním I, II)

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Sborník řešených témat pro podporu matematické gramotnosti v rámci projektu IKAP (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

RNDr. Martin Fajkus, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

RNDr. Lenka Kozáková, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Mgr. Jan Krňávek, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Mgr. Vladimír Polášek, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Mgr. Jana Řezníčková, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Podobné publikace