Ediční referenti

Ediční referent vede ediční plán organizační jednotky a zprostředkovává komunikaci s Nakladatelstvím UTB. Zároveň dohlíží na plnění povinností autorů ohledně povinných výtisků, zajišťuje praktické uplatňování koncepce ediční činnosti a její organizaci.

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA ❄️☃️🎁

do 22. 12. 2023 = běžná provozní doba

27. 12. 2023 až 1. 1. 2024 = zavřeno

2. 1. 2024 až 17. 1. 2024 = omezený provoz (pokud budete mít zájem o tiskové služby v tomto období, kontaktujte prosím pana Mgr. Pavla Holíka, telefon: 576 034 801, e-mail: pholik@utb.cz)

Děkujeme vám za pochopení a přejeme pěkný vánoční čas.