Směrnice a formuláře

Formuláře ke stažení

Formulář edičního plánu (.doc, 120 kB)

Požadavek na přidělení ISBN při využití služeb Nakladatelství UTB ve Zlíně (.xlsx, 13,5 kB)

  • formulář zasílejte elektronicky na isbn@utb.cz
  • originál interní poštou — Petr Horák

Požadavek na přidělení ISBN při nevyužití služeb Nakladatelství UTB ve Zlíně a elektronickým publikacím (.xlsx, 13,5 kB)

  • formulář zasílejte elektronicky na isbn@utb.cz
  • originál interní poštou — Petr Horák

Požadavek na zhotovení publikací a materiálů (.xlsx, 13,7 kB)

Požadavek na využití služeb Nakladatelství UTB ve Zlíně (tiskové služby, výroba buttonů aj.) (.pdf, 61 kB)

  • formulář zasílejte elektronicky na nakladatelstvi@utb.cz
  • originál interní poštou — Petr Horák

Směrnice

Směrnice rektora č. 10/2017 — Činnost Nakladatelství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Koordinaci a řízení vydavatelských činností souvisejících s přípravou, tvorbou, zveřejněním a distribucí dokumentů vznikajících na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v tištěné i elektronické formě, kterým bude přiděleno ISBN upravuje Směrnice rektora č. 10/2017.

Pokyn kvestora č. 12/2017 — Financování výroby publikací Nakladatelstvím UTB
Financování výroby publikací pro jednotlivé součásti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zajištěné Nakladatelstvím UTB, účel jejich užití a účtování upravuje Pokyn kvestora č. 12/2017.

TISK A VAZBA DIPLOMKY JEDNODUŠE ON-LINE!

Proč vázat vaši práci u nás? Umíme to on-line, bezkontaktně, rychle a za super ceny, navíc vám dokážeme i poradit. Ušetříte peníze a vyhnete se zbytečnému nervování. Objednejte si vazbu (desky), tisk a CD pro svou závěrečnou práci jednoduše on-line.

Máte dotaz? Potřebujete poradit? Napište nám na holoubkova@utb.cz nebo zavolejte na +420 57 603 8132.

CHCI SI OBJEDNAT TISK A VAZBU SVÉ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ON-LINE