Informační technologie pro ekonomy

Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl 1918—1992

Výzkumný projekt se složitým titulem Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl 1918–1992 je pokusem o sondu do vrstevnaté problematiky průmyslového designu technických oborů během existence Československa. Tedy těch, v nichž designér ve vývojovém procesu na rozdíl od designu nábytku, skla, keramiky či textilu nutně musí spolupracovat s konstruktérem. Obě části návrhářského procesu (řekněme… Dozvědět se více »»

Jak předcházet nevhodnému nálepkování nadaných žáků

Metodika (NmetS) je výsledkem realizace výzkumného projektu Nálepkování intelektově nadaných dětí ve školním prostředí, TL03000191-P, řešeného v rámci programu TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, jehož poskytovatelem podpory je Technologická agentura… Dozvědět se více »»

Transformation of the business model of language schools

This monograph’s objective is to innovate language schools’ business model. To achieve this goal, it was necessary to examine the current theoretical knowledge in the area of the business model of language schools, to analyse the market environment, the current business model of language schools and the requirements of language… Dozvědět se více »»

Digital Transformation in Business Organisations

Architektura výběru zdravějšího zítřka

Publikace představuje běžné situace a problémy, které souvisí s nežádoucím nastavení prostředí pro případnou prevenci negativních dopadů na spotřebitelské chování a obsahuje doprovodné ilustrace po snadnější aplikaci do praxe.

Sklo Zlín

S Moravou třemi díly světa

Mimořádně čtivé reportáže z cest sepsané redaktorem Prager Tagbattu Maxem Hellerem (1878–1942), dávají nahlédnout do historie baťovské námořní plavby. Dobový text je nově doplněn o kapitolu věnovanou fenoménu meziválečné československé námořní plavby a blok faktografických údajů k osudům baťovských lodí a jejich posádek. Max Heller je dnes již dávno zapomenutou osobností, ale svého času se… Dozvědět se více »»

obálka Hudba v obchodním prostředí

Hudba v obchodním prostředí

Hudba je v dnešní době pevnou součástí našich životů. Je lehce dostupná a díky tomu prakticky všudypřítomná. Mnozí lidé ji poslouchají cíleně, někteří dokonce i analyticky, tedy zajímá je, jak je konkrétní hudba nebo její nahrávka vytvořena. Na většinu z nás nicméně působí hlavně mimoděk, protože existuje nepřeberné množství příležitostí, kdy ji můžeme slyšet… Dozvědět se více »»

obálka Bata across Continents

Bata across continents

Po úspěšné české verzi přichází i ta anglická. Kniha vás zaujme hned na první pohled, a to svou unikátní vazbou se speciální reliéfní ražbou. V tomto případě však rčení „nesuď knihu podle obalu“ neplatí. Publikace je nejen graficky skvěle zpracovaná, ale má co nabídnout i obsahově. Je totiž nabitá ověřenými a mnohdy dosud neznámými fakty…. Dozvědět se více »»

obálka Sklo v hlavní roli

Sklo v hlavní roli

Kniha Sklo v hlavní roli je souborem deseti rozhovorů s českými sklářskými výtvarníky, kteří aktivně působí v oblasti volné tvorby a nepřesáhli věk 35 let. Název naznačuje celistvé a úplné zaměření na zcela výjimečné výrazové médium, jímž sklo bezesporu je. Pro všechny do knihy zahrnuté sklářské výtvarníky je primárním a hlavním výrazovým prostředkem. Rozhovory obsažené v publikaci… Dozvědět se více »»

obálka Vidět architekturu - myslet architekturu

Vidět architekturu – myslet architekturu

Přes stoupající přítomnost fotografií architektury chybí v českém (i slovenském) prostředí platforma pro reflexi zakázkové fotografie architektury. Její vliv na obraz současné architektury je přitom klíčový, protože fotografie vzniklé z podnětu architekta jsou převažujícím a téměř jediným zdrojem vizuálního materiálu v prezentaci soudobé architektury. Obrazy, kterými je architektura re-prezentována, odráží způsoby, jakými o architektuře přemýšlíme. Protože… Dozvědět se více »»