Výroba a tisk disertačních a habilitačních prací

Důležité informace pro zadání výroby disertační a habilitační práce

V disertační a habilitační práci nesmí být uvedeno ISBN a ani jeho jakákoliv podoba, dále pak „Vydala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně“. Proto prosím u vašich prací ze šablony umažte tiráž (poslední strana) a všechny předepsané ISBN. Děkujeme za neuvádění těchto informaci. U tezí těchto prací vše zůstává.

Obálka

 • Naše nakladatelství se podílelo na tvorbě obálky, a proto není nutné přikládat přesný vzhled a formát obálky, práce.

Výroba

 • Všechny data práce je nutné zaslat e-mailem na adresu nakladatelství@utb.cz
 • Konečnou schválenou verzi práce určenou pro tisk ve formátu PDF. Prosíme nijak neupravovat do podoby formátu A5 či B5. Bude upraveno před tiskem.
 • Vypsané barevné např. 6; 12–25; 80–122. To jen v případě, že zadavatel chce barevně tisknout jen výběr barevných stran barevně a ostatní barevné strany černobíle. Zde platí vyšší cena za tisk barevné strany, viz níže.
 • V případě neuvedení seznamu barevných stran, bude považováno za to, že zadavatel chce, vše co je barevné tisknout barevně.
 • V případě, že zadavatel chce tisknout práci černobíle, je nutné toto uvést v zadávacím emailu.
 • Je nutné uvést počet kusů k výrobě.

Ceník za tisk a vazbu

 • Černobílá stránka — 1,30 Kč s DPH.
 • Barevná stránka — 8 Kč s DPH při tisku všech barevných stran barevně.
 • Barevná stránka — 9,80 Kč s DPH při tisku z výběru barevných stran barevně.
 • Obálka včetně vazby cca 70 Kč s DPH (cena je závislá na počtu objednaných kusů).
 • Celková cena k úhradě, případně převodní údaje, budou zaslány na email zadavatele.

Předání hotové zakázky

 • Zakázka bude připravena k vyzvednutí do 3–5 pracovních dnů po zadání a zaplacení. Hotovou zakázku je možné vyzvednout osobně v budově U13.
 • V případě potřeby je možné hotové práce doručit zodpovědným pracovníkům jednotlivých fakult.

Úhrada platby za zakázku

 • Platbu lze provést hotově v prodejně skript nebo v místnosti č. 166, případně také převodem na univerzitní účet s uvedením variabilního symbolu a jménem plátce, ve zprávě pro příjemce (z důvodu identifikace platícího) viz níže:
 • Číslo účtu 27-1925270277/0100
 • Variabilní symbol: 85002
 • Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

27. 6. 2022–5. 9. 2022 = zavřeno

Děkujeme vám za pochopení.