Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-678-5
194
2017
český
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Publikace se zabývá samotným design managementem a jeho vlivem na firmu nejen ve vztahu k marketingu. Cílem publikace je poskytnout ucelený pohled na design management a zhodnocení přístupu k designu ve firmách v ČR.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Design management ve firmách v České republice (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

 

Podobné publikace