Obálka knihy Materiály a člověk
Zobrazit galerii

Podrobnosti o publikaci:

netradiční úvod do současné materiálové vědy
978-80-7454-901-4
232
2020
český
vázaná
2.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha Materiály a člověk je u nás nedostupná. Nezoufejte, stále ji ale můžete koupit např. v nakladatelství Aleš Čeněk.

Kniha je dostupná také v Knihovně UTB ve Zlíně.
KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Toto druhé vydání úspěšné, ale dlouho nedostupné knihy mezinárodně známého odborníka je výsledkem společného úsilí autora, vydavatele, redakce a v neposlední řadě grafika prvního i druhého vydání. Důležitá byla podpora nadace Rudolf, která propaguje technické vzdělávání mladé generace. Vzhledem k prvnímu vydání prošla kniha důkladnou revizí. Text byl na mnoha místech doplněn aktuálními informacemi, řadou obrázků a přibyla celá kapitola. Na této nové kapitole o materiálech na hraní a pro sport s autorem spolupracoval o dvě generace mladší čerstvý absolvent londýnské Imperial College, Štěpán Koláček. V knize ovšem zůstala původní předmluva Rudolfa Zahradníka, někdejšího předsedy Akademie věd, nyní doplněná o slova Romana Čermáka, současného děkana Fakulty technologické.
Poutavě napsaná kniha může oslovit velmi široký okruh vnímavých a zvídavých čtenářů. Zvláště je ale vhodná pro doplňkové studium studentů středních škol i posluchačů nižších ročníků univerzit, včetně medicíny. Navíc může být užitečná i pedagogům, protože předkládá celkový (jakoby družicový) pohled na úplnou mapu materiálového světa. Autor po obecném úvodu postupně probírá vztahy mezi strukturou a vlastnostmi všech základních materiálových tříd, jako jsou kovy, slitiny, keramika, stavební pojiva, kompozity, polymery a také podivuhodné materiály, které vyvinula matka příroda. Podstatné je, že problematika jednotlivých materiálů je zpracována jednotným stylem a jediným autorem, který píše srozumitelně a čtivě. U čtenáře předpokládá zájem, ale nepožaduje žádné předchozí vzdělání. Kniha tak může zaujmout i laiky, kteří si oblíbili literaturu faktu a zajímá je minulost i budoucí vývoj naší současné technické civilizace. Jako bonus pak čtenář získá přehled o materiálovém složení československých a českých mincí, naučí se rozlišovat základní plasty a může se zamyslet nad původem záhadných hrudek ryzího železa, které všímaví dělníci vykopali z hloubi opukové skály u Chocně při ražení tunelu.

Kniha má 232 stran, obsahuje mnoho vlastních autorových kreseb, schémat, tabulek a fotografií, včetně pěti celostránkových kvalitně reprodukovaných mikrosnímků struktury různých materiálů. Je doplněna seznamem literatury, věcným rejstříkem a biografickým slovníčkem.

Kniha Materiály a člověk | Miroslav Raab

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Materiály a člověk: netradiční úvod do současné materiálové vědy (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

Prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc. (informace o autorovi)

Prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc., (1938), je mezinárodně uznávaný odborník v oblasti materiálové vědy. Vzděláním fyzik a pedagog byl mnoho let vědeckým pracovníkem Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd. Kromě vědeckého výzkumu se věnoval organizaci mezinárodních konferencí, popularizaci vědy a výchově studentů.
Byl hostem univerzit v USA, Itálii a Francii a nadále spolupracuje s českými vysokými školami. Je autorem řady odborných i populárních článků a dvou úspěšných knih: Materiály a člověk (1999) a Molekulární kuchyně (2014). Ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně připravil toto druhé aktuální a rozšířené vydání knihy Materiály a člověk. Na dalším rozsáhlejším rukopise nyní pracuje.

Podobné publikace