Obálka knihy Towards smart cluster policies in V4 countries

Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-869-7
199
2019
anglický
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Cílem této knihy představit obecné principy klastrové politiky, seznámit s její definicí, typy a důvody pro inteligentní klastrovou politiku. Na základě literární rešerše a odborných znalostí autorů jsou definovány principy politiky Smart Cluster a vytvořen model politiky Smart Cluster. Model je navržen ve formě zobrazení tří nejdůležitějších aspektů klastrových politik (časové, výkonné a tematické aspekty) a navrhování osmi indikátorů: trvanlivost, kontinuita, samostatnost, funkčnost, životaschopnost, integrita, složitost a konzistence. Model slouží jako základ pro analýzu vývoje a současné situace problémů klastrové politiky v zemích V4: v České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Towards smart cluster policies in V4 countries (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Podobné publikace