Obálka knihy Základy ochrany obyvatelstva v České republice

Podrobnosti o publikaci:

odborná monografie
978-80-7454-774-4
142
2018
český
brožovaná
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v Knihovně UTB ve Zlíně.
KATALOG KNIHOVNY UTB

Anotace

Odborná kniha poskytuje základní informace z oblasti ochrany obyvatelstva v České republice včetně aktuální bezpečnostních hrozeb, koncepcí, názorů a procedur na základě soudobých vědeckých poznatků.
Je určena nejen studentům a akademickým pracovníkům Fakulty logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), ale i studentům a akademickým pracovníkům jiných fakult UTB, a také všem odborníkům, kteří se zajímají o problematiku ochrany obyvatelstva. Odbornou knihu mohou využít také osoby z řad široké veřejnosti, které mají zájem získat odborné znalosti a důležité informace z oblasti ochrany obyvatelstva.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Základy ochrany obyvatelstva v České republice (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech:

Ing. Jaroslav Hradil

doc. Ing. Otakar Jiří Mika, CSc. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Ing. Miroslav Musil, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Ing. Bohuslav Svoboda, CSc.

Ing. Jakub Rak, Ph.D. profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)