Fakulta humanitních studií

Edice Filologie

 • Mgr. Roman Trušník, Ph.D. — UTB ve Zlíně, předseda
 • prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. — Masarykova univerzita Brno
 • doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD. — UTB ve Zlíně
 • prof. Dr. phil. habil. Ewald Mengel — UTB ve Zlíně
 • doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D. — Univerzita Palackého Olomouc
 • prof. Ing. Petr Sáha, CSc. — UTB ve Zlíně
 • PhDr. Ondřej Fabián — UTB ve Zlíně

Přehled publikací vydaných v edici

ZOBRAZIT PUBLIKACE Z EDICE FILOLOGIE

Edice Nelékařské a zdravotnické vědy

 • PhDr. Pavla Kudlová, PhD. — UTB ve Zlíně, předseda
 • PhDr. Mgr. Miroslava Kubicová, PhD. — UTB ve Zlíně
 • doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc. — UTB ve Zlíně
 • Mgr. Věra Vránová, Ph.D. — UTB ve Zlíně
 • doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. — Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Mgr. Lenka Špirudová, PhD. — Slezská univerzita v Opavě
 • prof. Ing. Petr Sáha, CSc. — UTB ve Zlíně
 • PhDr. Ondřej Fabián — UTB ve Zlíně

Přehled publikací vydaných v edici

ZOBRAZIT PUBLIKACE Z EDICE NELÉKAŘSKÉ A ZDRAVOTNICKÉ VĚDY

Edice Pedagogika

 • doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. — UTB ve Zlíně, předseda
 • prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. — UTB ve Zlíně
 • prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc. — UTB ve Zlíně
 • doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. — Univerzita Palackého Olomouc
 • doc. PaedDr. Dr. Petr Urbánek — Technická univerzita v Liberci
 • prof. Ing. Petr Sáha, CSc. — UTB ve Zlíně
 • PhDr. Ondřej Fabián — UTB ve Zlíně

Přehled publikací vydaných v edici

ZOBRAZIT PUBLIKACE Z EDICE PEDAGOGIKA

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

27. 6. 2022–5. 9. 2022 = zavřeno

Děkujeme vám za pochopení.