Fakulta managementu a ekonomiky

Edice Ekonomika a management

  • doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D — FaME UTB ve Zlíně
  • doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc. — FaME UTB ve Zlíně
  • doc.Ing. Roman Bobák, Ph.D. — FaME UTB ve Zlíně
  • doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. — FaME UTB ve Zlíně
  • prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD. — FaME UTB ve Zlíně
  • prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD. — FaME UTB ve Zlíně
  • prof. Ing. Petr Humpolíček, Ph.D. — UTB ve Zlíně
  • PhDr. Ondřej Fabián — Knihovna UTB
  • prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. — Škoda Auto Vysoká Škola
  • Ing. Lukáš Trčka, PhD. — CZECHINVEST

Přehled publikací vydaných v edici

ZOBRAZIT PUBLIKACE Z EDICE EKONOMIKA A MANAGEMENT