Ambient media in advertising

This publication brings a complete picture of the perception of ambient media and the influence of graphic and industrial design to their processing, including recommendations for successful production of this kind of media.

Obálka knihy Plastko 2018

PLASTKO 2018

Sborník příspěvků z konference PLASTKO 2016, 18. ─ 19. 4. 2018, UTB ve Zlíně

Gumference 2017

Seminar proceeding of joint Czech-Bavarian research project no. 8E15B007, Gumference 2017, “Rubber aging phenomena”. This seminar proceeding collects the most important works focussed on aging of rubber, which were done within this joint Czech-Bavarian research project as well as servers an overview of additional work done on this topic as… Dozvědět se více »»

PLASTKO 2016

Sborník příspěvků z konference PLASTKO 2016, 20. ─ 21. 4. 2016, UTB ve Zlíně

ICFE 2018

ICFE 2018: 5th International Conference on Finance and Economics, September 20th – 21st, 2018, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam. Highlighting of prior conferences’ success as well as contributing for our university’s 21st ceremony with many recently obtained dramatic achievements, we would like to present a forum… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Proceedings of ICFE 2016

ICFE 2016

ICFE 2016: 3rd International Conference on Finance and Economics, June 15th – 17th, 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam. In keeping with the success of the 1st and 2nd International Conferences on Finance and Economics (ICFE2014 and ICFE2015), we present a program of cutting-edge research in the field of Accounting,… Dozvědět se více »»

Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice

Proceedings of the 8th International Scientific Conference „Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice“, April 26 – 27, 2017, Zlín, Czech Republic. As with previous conferences, the theme was the link between the information provided by researchers and academics, representatives of companies, banks, and other financial institutions,… Dozvědět se více »»

Design of control information systems

The textbook deals with the architecture design of complex and combined control information systems integrating digital and analog systems for industry. Cyber-Physical Systems (CPS), which are a key part of the text, deal with mechanisms that are controlled or monitored by computer algorithms integrated into the cyber network and its… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Systems Engineering

Systems Engineering – Formal Modelling Methods

Systems are increasingly dependent on software components. The complexity of systems with embedded software has increased rapidly. Maintaining reliability in software-intensive systems is very difficult. Every Software engineering methodology is based on a recommended development process proceeding through several phases: Analysis, Specification, Design, Coding, Unit Testing, Integration and System Testing,… Dozvědět se více »»

Obálka knihy Technické prostředky integrované automatizace

Technické prostředky integrované automatizace

Učební texty přináší souhrn podkladů pro studium technických prostředků automatizace a informatiky na vysokoškolské úrovni. Uvádí aktuální poznatky, popisy a nástin trendů předpokládaného rozvoje hlavních směrů techniky. Metodicky je rozpracována problematiky ve čtyřech základních částech: technika pro měření a snímání dat z nosičů, výpočetní technika, prvky pro ovládání toku energie,… Dozvědět se více »»

Matematický seminář

Učební text Matematický seminář je určen studentům prvního ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Přístupným způsobem poskytuje čtenáři elementární poznatky z oblasti lineární algebry a matematické analýzy. Čtenář se tak v přehledné a srozumitelné formě může seznámit se základy vysokoškolské matematiky… Dozvědět se více »»

Krizové řízení a řešení krizových situací 2018

Konference Krizové řízení a řešení krizových situací se konala ve dnech 13. a 14. září 2018 v Uherském Hradišti pod záštitou rektora UTB ve Zlíně prof. Ing. Petra Sáhy, CSc., rektora VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a starosty Uherského Hradiště Ing…. Dozvědět se více »»