Podrobnosti o publikaci:

978-80-7454-764-5
156
2018
český
elektronicky
1.

Informace o dostupnosti a ceně publikace:
Kniha je dostupná v on-line verzi v Digitální knihovně UTB.
DIGITÁLNÍ KNIHOVNA UTB

Anotace

Tento studijní text je určen primárně studentům studijního programu Ošetřovatelství, ale určitě „svou kapitolu“ si najdou i studenti dalších zdravotnických a sociálních oborů. Cílem je strukturovat učební látku zaměřenou na potřeby a hodnoty člověka v ošetřovatelské péči, podněcovat Vás k samostatnému, průběžnému a soustavnému studiu. Zároveň však vést k osvojení žádoucích znalostí a kompetencí na úrovni všeobecné sestry, člena multidisciplinárního týmu, v péči o člověka všech věkových kategorií, a to ve všech oblastech Vaší působnosti. Seznámíte se s terminologií a klasifikací lidských potřeb, naučíte se rozpoznat (obecné) potřeby u zdravých a nemocných dětí, dospělých a seniorů. Zvláštní pozornost bude věnována osobám se specifickými potřebami.

Obsah publikace

Obsah publikace ke stažení:

Hodnoty a potřeby člověka v ošetřovatelské praxi (soubor pdf)

O autorech

Doplňující informace o autorech (editorech):

PhDr. Anna Krátká, Ph.D. (profesní informace na webových stránkách UTB ve Zlíně)

Podobné publikace